Mindfulness

”Mindfulness er den bevidsthed, der opstår ved at være opmærksom med en bevidst intention i det nuværende øjeblik, uden at dømme.” – Williams, Teasdale, Segal og Jon-Kabat-Zinn

Mindfulness er en form for meditation der hjælper med stress, smerter og kroniske sygdomme. Det er et redskab til at håndtere din livssituation bedre, hvor du vil øve dig på at være ”mindful”. Det vil sige at være mere nærværende og i nuet med fuld opmærksomhed på det, der er lige nu. Når du er stille i meditation vil du hurtig opdage, at der er en strøm af tanker, som forstyrrer dig hele tiden. Gennem mindfulness vil du bevidst flytte opmærksomheden fra tankemyldret tilbage til nuet. Du kan lytte, smage, se, mærke eller dufte det øjeblik med ”mindful” eller opleve, hvilke tanker der går gennem dit hoved, hvilke følelser du har, og hvad der sker i din krop. Formålet med Mindfulness er, at opleve nuet på en måde, hvor du ikke bare afleder tanker og følelser, men observer dem, acceptere dem og dermed opnår indre ro og balance. Når du har et godt forhold til sig selv, vil du ofte holde op med rutinemæssigt at gøre det samme igen og igen, men bliver i stand til at se den rigdom, der er i hvert eneste øjeblik.